ÖKO Hírek

„ Egy doboznyi természet”- a vajali szürkenyárfánál

Iskolánk elsős kisdiákjaival, 13 gyermekkel, s egy segítő szülővel látogattunk el a településünktől nem messze található vajali szürkenyárhoz, mely a ma Magyarországon ismert legnagyobb törzskerületű ilyen fa, korát 200-300 évre becsülik, s a 2011 – es évben az Ökotárs Alapítvány által meghirdetett Év Fája szavazás döntőse volt.

Helyközi buszjárattal utaztunk Mórra, majd a településről kijutva értünk el a vajali területre. A fához jutás nehézkes volt, ugyanis a környék kissé elhanyagolt (bár nem szemetes) és eléggé mocsaras.

A tízórai elfogyasztása után felkerekedtünk és a Mór –Csókakö borúton több pihenővel (hiszen van néhány kaptató közben, s nyárias meleg volt) kb. 2óra alatt visszagyalogoltunk a kb. 5 km-nyi út megtételével iskolánkhoz.

 

Miért “ÖKOISKOLA” ?

MIÉRT „ÖKOISKOLA”?

Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projekt alapján 1986-ban indult útjára. Azóta 10 országban több ezer iskola lett a hálózat tagjává. A hálózathoz tartozó összes iskola minden országban azonos elvek, módszerek alapján épül fel és működik. Hazánkban az Ökoiskola címet 2005-ben hozta létre hivatalosan az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, azoknak az iskoláknak az elismeréséül, melyek átgondoltan foglalkoznak a fenntarthatóság gyakorlati megvalósításával. A Címet elnyert iskolák tevékenységét az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi Minisztérium által közösen felkért bizottság ellenőrzi.

A mi iskolánk  a 2015-16. tanévben nyerte el először az „Ökoiskola” címet.

 

Az ökoiskola egy környezetbarát iskola,

 • amelynek tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek valamint a fenntarthatóság témakörének
 • amely lehetőséget biztosít tanulói számára tantermen kívüli tanulási formákra (vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek), ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásánakkialakulását
 • amely a szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezetiproblémák vizsgálatában, megoldásában
 • amely technikai- gazdasági szinten igyekszik
  • takarékosan bánni az energiaforrásokkal
  • csökkenteni a hulladékok mennyiségét
  • az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani
  • megteremteni azegészséges iskolai munka feltételeit.

Az Ökoiskola cím –mindemellett- azért fontos számunkra, mert:

 • a nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar ökoiskola- kritériumrendszer az iskola megkülönböztető jellemzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív visszajelzést jelent az iskola munkájáról a fenntartó számára
 • iskolánk így nagyobb eséllyel vesz részt a környezeti nevelési és a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon
 • az Ökoiskolák Hálózatának tagjai lettünk, kapcsolatrendszerünk bővül, s a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődésünket.

Intézményünkben ökoiskola-munkacsoport működik, melynek

 • vezetője: Koósné Kenessey Éva
 • tagjai: Bócz Éva

                     Szabó Tímea

                     Bognár Gáborné

Molnárné Bognár Mónika

Buzás AntalnéIbolya

Csoportunk célja:

 • cselekvés és felelősségvállalás a környezetünk megóvásáért, a fenntarthatóság, a fenntartható fejlődés érdekében történő tevékenységek szervezéséért, valamint a környezettudatos gondolkodás előtérbe helyezéséért.